Соглашение Правительства Республики Беларусь от 6 февраля 1998 г.

   ПАГАДНЕННЕ   ПАМIЖ УРАДАМ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ I КАБIНЕТАМ МIНIСТРАЎ УКРАIНЫ АБ УЗАЕМНЫМ ПРЫЗНАННI I ЭКВIВАЛЕНТНАСЦI ДАКУМЕНТАЎ АБ АДУКАЦЫI I ВУЧОНЫХ ЗВАННЯХ*   _____________________________    *Уступiла ў сiлу 6 лютага 1998 г.     Урад Рэспублiкi Беларусь i Кабiнет Мiнiстраў Украiны, якiя далей называюцца Бакамi,    кiруючыся Пагадненнем аб супрацоўнiцтве ў галiне падрыхтоўкi навуковых i навукова-педагагiчных кадраў i настрыфiкацыi дакументаў аб iх квалiфiкацыi ў рамках СНД (Масква, 13 сакавiка 1992 г.), Пагадненнем аб  супрацоўнiцтве  ў  галiне  адукацыi  памiж краiнамi-удзельнiкамi СНД (Ташкент, 15 мая 1992 г.),    жадаючы садзейнiчаць  далейшаму  развiццю  i  паглыбленню двухбаковага супрацоўнiцтва ў галiне адукацыi, навукi i культуры,    з мэтай устанаўлення норм узаемнага прызнання дакументаў аб адукацыi i вучоных званнях,    пагадзiлiся аб нiжэйпададзеным:                 Артыкул 1     Дадзенае Пагадненне распаўсюджваецца на дакументы дзяржаўнага ўзору аб адукацыi i вучоных званнях, якiя выдаюцца ў Рэспублiцы Беларусь i ва Украiне.                 Артыкул 2     Дакументы дзяржаўнага  ўзору  аб  агульнай  адукацыi  i прафесiянальна-тэхнiчнай адукацыi, выдадзеныя ў Рэспублiцы Беларусь i ва Украiне, узаемна прызнаюцца i эквiвалентныя пры  працягу адукацыi на  наступным  узроўнi  ў  адпаведнасцi  з  дзеючым заканадаўствам кожнага Боку.                 Артыкул 3     Дыпломы i атэстаты аб  заканчэннi  прафесiянальна-тэхнiчных навучальных устаноў у Рэспублiцы Беларусь i дыпломы i атэстаты аб заканчэннi прафесiянальных навучальных устаноў ва Украiне ўзаемна прызнаюцца i эквiвалентныя, калi перыяды навучання i змест адукацыi ў iх па спецыяльнасцi i прафесii супастаўляльныя, пры паступленнi на работу ў  адпаведнасцi  з  прысвоенай спецыяльнасцю, прафесiяй, квалiфiкацыяй.                 Артыкул 4     Дыпломы аб  заканчэннi  спецыяльных  навучальных  устаноў, выдадзеныя ў Рэспублiцы Беларусь, i дыпломы малодшых спецыялiстаў, выдадзеныя вышэйшымi навучальнымi ўстановамi ва Украiне, узаемна прызнаюцца i эквiвалентныя, калi працягласць навучання i змест адукацыi ў iх па спецыяльнасцi супастаўляльныя, пры паступленнi на работу ў адпаведнасцi з прысвоенай квалiфiкацыяй, а таксама з мэтай працягу адукацыi.                 Артыкул 5     Дыпломы вышэйшых навучальных устаноў аб прысваеннi квалiфiкацыi спецыялiста, выдадзеныя  ў  Рэспублiцы  Беларусь i ва Украiне, прызнаюцца эквiвалентнымi.                 Артыкул 6     Атэстат аб прысваеннi вучонага звання дацэнта, выдадзены ў Рэспублiцы Беларусь,  i  атэстат аб прысваеннi вучонага звання дацэнта, выдадзены ва Украiне, узаемна прызнаюцца i эквiвалентныя.                 Артыкул 7     Атэстат аб прысваеннi вучонага звання прафесара, выдадзены ў Рэспублiцы Беларусь,  i  атэстат аб прысваеннi вучонага звання прафесара, выдадзены ва Украiне, узаемна прызнаюцца i эквiвалентныя.                 Артыкул 8     Для рэалiзацыi дадзенага Пагаднення Бакi прадастаўляюць адзiн аднаму ўзоры дзяржаўных дакументаў аб адукацыi i вучоных званнях, а таксама нацыянальныя нарматыўныя акты, якiя рэгулююць правiлы i працэдуры iх афармлення i выдачы.                 Артыкул 9     Бакi будуць кансультавацца па пытаннях ажыццяўлення дадзенага Пагаднення i iнфармаваць аб зменах у iх сiстэмах адукацыi, у назвах i крытэрыях выдачы дакументаў аб адукацыi i вучоных званнях, а таксама накiроўваць адзiн аднаму ў неабходных выпадках адпаведныя афiцыйныя тлумачэннi.                 Артыкул 10     Дадзенае Пагадненне ўступае ў сiлу з дня яго падпiсання.    У гэтае Пагадненне могуць быць унесены змяненнi i дапаўненнi па ўзаемнай згодзе Бакоў.    Кожны з Бакоў можа спынiць дзеянне гэтага Пагаднення шляхам накiравання другому Боку пiсьмовага паведамлення. Дзеянне Пагаднення спыняецца па сканчэннi 6  месяцаў  з  даты  атрымання  такога паведамлення другiм Бокам.    У выпадку спынення дзеяння гэтага Пагаднення яго палажэннi будуць працягваць прымяняцца да названых у папярэднiх артыкулах дакументаў, выдадзеных да спынення дзеяння  Пагаднення,  i  да навучэнцаў, якiя прыбылi ў Рэспублiку Беларусь цi ва Украiну да спынення дзеяння Пагаднення. Атрыманыя iмi дакументы аб адукацыi будуць прызнавацца эквiвалентнымi ў адпаведнасцi з  палажэннямi гэтага Пагаднення.     Здзейснена ў г.Мiнску 6 лютага 1998 года ў двух экземплярах, кожны на беларускай i ўкраiнскай мовах, прычым абодва тэксты маюць аднолькавую сiлу.     За Урад Рэспублiкi Беларусь         ______________ подпiс  За Кабiнет Мiнiстраў Украiны        ______________ подпiс