Бланки: Справаздача аб лясных пажарах ф. 5-лг

ЗАЦВЕРДЖАНА
Пастанова Мiнiстэрства
статыстыкi i аналiзу
Рэспублiкi Беларусь
28 чэрвеня 2007 г. № 98
ДЗЯРЖАЎНАЯ СТАТЫСТЫЧНАЯ СПРАВАЗДАЧНАСЦЬ
КАНФIДЭНЦЫЯЛЬНАСЦЬ ГАРАНТУЕЦЦА АТРЫМАЛЬНIКАМ IНФАРМАЦЫI
Прадстаўленне скажоных даных дзяржаўнай статыстычнай справаздачнасцi, несвоечасовае прадстаўленне або непрадстаўленне такой справаздачнасцi органам дзяржаўнай статыстыкi цягне адказнасць, устаноўленую Дэкрэтам Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь ад 18 мая 1999 г. № 22 «О некоторых мерах по недопущению искажений данных государственной статистической отчетности»
СПРАВАЗДАЧА
аб лясных пажарах
па стану на 1 лiстапада 20___ г.
Прадстаўляюць рэспандэнты: Тэрмiн прадстаўлення Форма 5-лг
юрыдычныя асобы, якiя займаюцца лясной гаспадаркай:
абласному ўпраўленню статыстыкi;
сваёй вышэйстаячай арганiзацыi
10 лiстапада Код формы па ОКУД 0618008
Адзiн раз у год
Назва юрыдычнай асобы ў адпаведнасцi са статутам (палажэннем) ________________
______________________________________________________________________________
Орган дзяржаўнага кiравання __________________________________________________
______________________________________________________________________________
Асноўны вiд дзейнасцi ________________________________________________________
Паштовы адрас (фактычны) _____________________________________________________
______________________________________________________________________________
Рэгiстрацыйны нумар рэспандэнта Улiковы нумар плацельшчыка (УНП)
у статыстычным рэгiстры (ОКПО) у ЕГР (ОКЮЛП)
1 2 3

РАЗДЗЕЛ I
ПЛОШЧА ЛЯСНЫХ ПАЖАРАЎ

Назва паказчыка Нумар радка Усяго, гектараў
А Б 1
Агульная плошча лясных пажараў — усяго (сума радкоў 102, 106) 101
у тым лiку:
лясная плошча — усяго………………………………… 102
з яе пакрытая лесам плошча, ахопленая пажарамi:
нiзавымi…………………………………………… 103
верхавымi………………………………………….. 104
падземнымi…………………………………………. 105
нелясная плошча……………………………………… 106

РАЗДЗЕЛ II
КОЛЬКАСЦЬ ЛЯСНЫХ ПАЖАРАЎ I ПРЫЧЫНЫ IХ ЎЗНIКНЕННЯ

Назва паказчыка Нумар радка Колькасць, адзiнак
А Б 1
Усяго лясных пажараў (сума радкоў 202-208)…………….. 201
у тым лiку па прычынах:
сельскагаспадарчага выпальвання……………………… 202
па вiне:
лесанарыхтоўшчыкаў…………………………………. 203
экспедыцый………………………………………… 204
iншых арганiзацый………………………………….. 205
насельнiцтва………………………………………. 206
ад навальнiчных разрадаў……………………………. 207
па неўстаноўленых прычынах………………………….. 208

РАЗДЗЕЛ III
СТРАТЫ, НАНЕСЕНЫЯ ЛЯСНЫМI ПАЖАРАМI I РАСХОДЫ ПА ЛIКВIДАЦЫI ВЫНIКАЎ ЛЯСНЫХ ПАЖАРАЎ

Назва паказчыка Нумар радка Колькасць, кубiчных метраў Сума, тысяч рублеў
А Б 1 2
Страты, нанесеныя ляснымi пажарамi — усяго……… 301
у тым лiку:
згарэла i пашкоджана лесу на коранi…………… 302
згарэла i пашкоджана нарыхтаванай лясной прадукцыi 303
згарэла i пашкоджана будынкаў i iншай маёмасцi…. 304 Х
iншыя страты……………………………….. 305
Расходы па лiквiдацыi вынiкаў лясных пажараў — усяго………………………………………. 306 Х
у тым лiку:
па лесааднаўленнi…………………………… 307 X
па ачыстцы тэрыторыi………………………… 308 X
па тушэннi лясных пажараў……………………. 309 X
iншыя расходы………………………………. 310 X

РАЗДЗЕЛ IV
ПАРУШЭННЕ ПРАВIЛАЎ ПАЖАРНАЙ БЯСПЕКI Ў ЛЯСАХ

Назва паказчыка Нумар радка Адзiнка вымярэння Фактычна
А Б В 1
Перададзена спраў у следчыя органы……………. 401 адзiнак
з iх прынята спраў да разгляду следчымi органамi. 402 адзiнак
з iх перададзена спраў для сыскання за страты, нанесеныя ляснымi пажарамi…………………. 403 адзiнак
Сыскана за нанесеныя страты………………….. 404 тысяч рублёў
Складзена пратаколаў аб адмiнiстрацыйнай адказнасцi службовымi асобамi дзяржаўнай лясной аховы — усяго………………………………. 405 адзiнак
у тым лiку:
ляснiчымi………………………………… 406 адзiнак
майстрамi лесу……………………………. 407 адзiнак
ляснiкамi………………………………… 408 адзiнак
Сыскана штрафаў у адмiнiстрацыйным парадку:
колькасць……………………………….. 409 адзiнак
сума……………………………………. 410 тысяч рублёў

Даведачна. Плошча авiяцыйнай аховы лясоў ад пажараў (радок 501) ___________________ тысяч гектараў.

Заўвага. Паказчыкi ў гектарах, тысячах гектараў, кубiчных метрах i тысячах рублёў прыводзяцца з адным знакам пасля коскi, у адзiнках — у цэлых лiчбах.

Кiраўнiк юрыдычнай асобы
(подпiс) (iнiцыялы, прозвiшча)
Галоўны бухгалтар
(подпiс) (iнiцыялы, прозвiшча)
Асоба, адказная за складанне дзяржаўнай статыстычнай справаздачнасцi
(пасада) (подпiс) (iнiцыялы, прозвiшча)
«____» _______________________ 200__ г.
(нумар кантактнага тэлефона) (дата складання дзяржаўнай статыстычнай справаздачнасцi)