Пратакол аб супрацоўнiцтве памiж Камiтэтам па справах рэлiгiй i нацыянальнасцей пры Савеце Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь i Дэпартаментам нацыянальных меншасцей i эмiграцыi пры Урадзе Лiтоўскай Рэспублiкi на 2003 - 2004 гады

Протокол — от 16 сентября 2003 г.

   ПРАТАКОЛ   АБ СУПРАЦОЎНIЦТВЕ ПАМIЖ КАМIТЭТАМ ПА СПРАВАХ РЭЛIГIЙ I НАЦЫЯНАЛЬНАСЦЕЙ ПРЫ САВЕЦЕ МIНIСТРАЎ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ I ДЭПАРТАМЕНТАМ НАЦЫЯНАЛЬНЫХ МЕНШАСЦЕЙ I ЭМIГРАЦЫI ПРЫ УРАДЗЕ ЛIТОЎСКАЙ РЭСПУБЛIКI НА 2003-2004 ГАДЫ *   _____________________________    * Уступiў у сiлу 16 верасня 2003 г.     Дадзены Пратакол аб супрацоўнiцтве памiж Камiтэтам па справах рэлiгiй i нацыянальнасцей пры Савеце Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь i Дэпартаментам нацыянальных меншасцей i  эмiграцыi  пры  Урадзе Лiтоўскай  Рэспублiкi  на  2003-2004  гады (далей - Пратакол) падпiсваецца на аснове артыкула 2 Пагаднення аб супрацоўнiцтве памiж Дзяржаўным камiтэтам па справах рэлiгiй i нацыянальнасцей Рэспублiкi Беларусь i Дэпартаментам нацыянальных меншасцей i эмiграцыi пры Урадзе Лiтоўскай Рэспублiкi (далей - Бакi) ад 28 верасня 1999 года (далей - Пагадненне).    У мэтах рэалiзацыi Пагаднення ў IV квартале 2003-2004 гадах Бакi:    1. Будуць аказваць садзеянне i дапамогу ў дзейнасцi аб'яднанняў асоб, якiя названы ў частцы другой прэамбулы Пагаднення, у тым лiку арганiзацыйную i фiнансавую.    2. Накiруюць  адзiн  аднаму тэксты нарматыўных актаў  i iнструктыўна-метадычных матэрыялаў па арганiзацыi работы дзяржаўных органаў па развiццю сувязей з суайчыннiкамi, якiя пражываюць за мяжой.    3. Будуць  iнфармаваць  адзiн  аднаго  аб  навуковых  i навукова-практычных мерапрыемствах, што праводзяцца ў iх дзяржавах у сферы нацыянальных адносiн i адносiн  з  суайчыннiкамi,  якiя пражываюць за мяжой, з мэтай аказання садзеяння ў забеспячэннi ўдзелу ў даных мерапрыемствах спецыялiстаў другога Боку.    4. Накiруюць адзiн аднаму аналiтычныя матэрыялы аб  стане нацыянальных адносiн i аб рэалiзацыi праў асоб, якiя належаць да нацыянальных меншасцей, у сваiх дзяржавах.    5. Да заканчэння тэрмiну дзеяння дадзенага Пратакола накiруюць адзiн аднаму iнфармацыю аб становiшчы ў iх дзяржавах адзначаных у частцы другой прэамбулы Пагаднення асоб, дзейнасцi ў 2003-2004 гадах аб'яднанняў даных асоб i яе падтрымцы з боку органаў улады дзяржавы пражывання.    6. Да заканчэння тэрмiну дзеяння дадзенага Пратакола вызначаць пералiк праблем i пытанняў, што выклiкаюць узаемны iнтарэс, для разгляду iх у 2005 годзе.    7. Дадзены Пратакол уступае ў сiлу з моманту падпiсання i дзейнiчае да 31 снежня 2004 года.     Пратакол падпiсаны ў г.Мiнску 16 верасня 2003 года ў двух экземплярах на беларускай i лiтоўскай мовах, пры гэтым усе тэксты маюць аднолькавую сiлу.   За Камiтэт па справах        За Дэпартамент нацыянальных рэлiгiй i нацыянальнасцей      меншасцей i эмiграцыi пры Савеце Мiнiстраў         пры Урадзе Лiтоўскай Рэспублiкi Рэспублiкi Беларусь              А.Пятраўскас      С.I.Буко