Бланки: Справаздача аб запасах палiва ф. 4-сн (запасы)

  |————————————————————————————————————————————————————————————————¬  |      ДЗЯРЖАЎНАЯ СТАТЫСТЫЧНАЯ СПРАВАЗДАЧНАСЦЬ       |  |  КАНФIДЭНЦЫЯЛЬНАСЦЬ ГАРАНТУЕЦЦА АТРЫМАЛЬНIКАМ IНФАРМАЦЫI   |  |————————————————————————————————————————————————————————————————|  |————————————————————————————————————————————————————————————————¬  |             СПРАВАЗДАЧА              |  |            аб запасах палiва            |  |        на "___" ____________ 200 __ г.         |  |              (месяц)               |  |————————————————————————————————————————————————————————————————|                           Форма 4-сн (запасы)  |———————————————————————————————————————¬  |Назва арганiзацыi, якая складае    | ЗАЦВЕРДЖАНА  |справаздачу ___________________________| Пастанова Мiнiстэрства  |       (поўная назва ў      | статыстыкi i аналiзу  |_______________________________________| Рэспублiкi Беларусь  |   адпаведнасцi са статутам)    | 28.06.2001 № 43  |Назва вышэйстаячай арганiзацыi ________|  |_______________________________________| Месячная  |(галоўнае ўпраўленне (упраўленне),   ||————————————————————————¬  |_______________________________________|| Прадстаўляюць юрыдычныя|  |  трэст, аб'яднанне, канцэрн)     ||асобы, iх адасобленыя  |  |Орган кiравання _______________________||падраздзяленнi ўсiх форм|  |        (мiнiстэрства, канцэрн,||уласнасцi 1-га чысла  |  |_______________________________________||пасля справаздачнага  |  | камiтэт, iншы орган кiравання,    ||перыяду:        |  |_______________________________________|| органу дзяржаўнай   |  | грамадскае аб'яднанне)        ||статыстыкi па ўказанню |  |Форма ўласнасцi _______________________||абласнога, Мiнскага   |  |Паштовы адрас _________________________||гарадскога ўпраўленняў |  |_______________________________________||статыстыкi;       |  |———————————————————————————————————————||сваёй вышэйстаячай   |                      |арганiзацыi       |                      |————————————————————————|   |———————————————————————————————————————————————————————————————¬ |              КОДЫ                | |———————–—————–—————–——————–——————–———————–—————–——————–————————| |  1  | 2 | 3 | 4  | 5  |  6  | 7 | 8  |  9  | |———————+—————+—————+——————+——————+———————+—————+——————+————————| | формы |арга-|арга-|органа|галiны|асноў- |тэры-|формы |арганi- | | па  |нiза-|нiза-|кiра- |па  |нага  |торыi|(вiду)|зацыйна-| | ОКУД |цыi -|цыi -|вання |ОКОНХ |вiду  |па  |улас- |прававой| |    |скла-|скла-|(гра- |   |экана- |СОАТО|насцi |формы па| |    |даль-|даль-|мад- |   |мiчнай |   |па  |ОКОПФ  | |    |нiка |нiка |скага |   |дзей- |   |ОКФС |    | |    |даку-|даку-|аб'яд-|   |насцi |   |   |    | |    |мента|мента|нання)|   |па ОКЭД|   |   |    | |    |па  |па  |па  |   |    |   |   |    | |    |ОКПО |ОКЮЛП|СООУ |   |    |   |   |    | |———————+—————+—————+——————+——————+———————+—————+——————+————————| |0613004|   |   |   |   |    |   |   |    | |———————+—————+—————+——————+——————+———————+—————+——————+————————|                         (тон, код па ОКЕИ - 168) |—————–—————————————————————————–——————————–—————————————————–———————¬ |Нумар|   Вiд палiва     |Код па  |Фактычныя запасы |Фактыч-| |радка|             |ОКП    |на 1 ___________ |ны   | |   |             |     |————————–————————|расход | |   |             |     |справа- |папярэд-|за   | |   |             |     |здачнага|няга  |справа-| |   |             |     |года  |года  |здачны | |   |             |     |    |    |месяц | |—————+—————————————————————————+——————————+————————+————————+———————| | А |      Б      |  В   |  1  |  2  |  3  | |—————+—————————————————————————+——————————+————————+————————+———————| |1160 |Вугаль i прадукты    |     |    |    |    | |   |перапрацоўкi вугалю   |0320000000|    |    |    | |—————+—————————————————————————+——————————+————————+————————+———————| |1050 |Топачны мазут      |0252110000|    |    |    | |   |             |     |    |    |    | |—————+—————————————————————————+——————————+————————+————————+———————|   ___________________________          _____________________ (пасада кiраўнiка, подпiс)           (iнiцыялы, прозвiшча) ___________________________     (дата) ___________________________ (прозвiшча выканаўцы, тэл.)