Дэкларацыя аб прынцыпах добрасуседскiх адносiн памiж Рэспублiкай

Декларация — от 24 октября 1991 г.

   ДЭКЛАРАЦЫЯ   АБ ПРЫНЦЫПАХ ДОБРАСУСЕДСКIХ АДНОСIН ПАМIЖ РЭСПУБЛIКАЙ БЕЛАРУСЬ I ЛIТОЎСКАЙ РЭСПУБЛIКАЙ *)   _____________________________    *) Уступiла ў сiлу 24 кастрычнiка 1991 г.       Рэспублiка Беларусь i Лiтоўская Рэспублiка    - грунтуючыся на Дэкларацыi Вярхоўнага Савета Беларускай ССР аб дзяржаўным суверэнiтэце Беларускай ССР ад 27 лiпеня 1990 года i Законе аб наданнi Дэкларацыi аб дзяржаўным суверэнiтэце Беларускай ССР статуса канстытуцыйнага закона ад 25 жнiўня 1991 года, а таксама на Акце Вярхоунага Савета Лiтоўскай Рэспублiкi аб  аднаўленнi незалежнасцi  Лiтоўскай дзяржавы ад 11 сакавiка 1990 года  i Канстытуцыйным Акце аб Лiтоўскай дзяржаве ад 11 лютага 1991 года;    - улiчваючы шматвяковыя традыцыi  палiтычных, гiстарычных, эканамiчных i культурных сувязей памiж Беларуссю i Лiтвой;    - кiруючыся прынцыпамi Статута Арганiзацыi Аб'яднаных Нацый i палажэннямi Заключнага акта Нарады па бяспецы i супрацоўнiцтву ў Еўропе, Парыжскай хартыi для Новай Еўропы i iншых дакументаў гэтай Нарады;    - усведамляючы сваю адказнасць за мiжнародны мiр, бяспеку, узаемаразуменне,  супрацоўнiцтва   i  ўлiчваючы    значэнне беларуска-лiтоўскiх  адносiн  для свабоднай, дэмакратычнай  i паважаючай правы чалавека Еўропы;    - выказваючы ўзаемную зацiкаўленасць у развiццi добрасуседскiх адносiн i ўсебаковага супрацоўнiцтва памiж дзвюмя дзяржавамi;    заяўляюць наступнае:    1. Рэспублiка Беларусь i Лiтоўская Рэспублiка грунтуюць свае адносiны на ўзаемнай павазе дзяржаўнага суверэнiтэту адзiн аднаго.    2. Рэспублiка Беларусь i Лiтоўская Рэспублiка ў сваiх адносiнах кiруюцца прынцыпамi раўнапраўя, тэрытарыяльнай цэласнасцi дзяржаў, неўмяшання  ва  ўнутраныя  справы, павагi правоў  чалавека, добрасуседства, узаемаразумення i ўзаемавыгаднага супрацоўнiцтва.    3. Рэспублiка Беларусь i Лiтоўская Рэспублiка лiчаць прынцып непарушнасцi гранiц, зафiксаваны ў Хельсiнкскiм Заключным Акце, важнейшым  фактарам стабiльнасцi ў Еўропе. Канкрэтныя  пытаннi дэлiмiтацыi беларуска-лiтоўскай гранiцы i наступнай яе дэмаркацыi падлягаюць дакладнаму разгляду ў блiжэйшы час, i з гэтай мэтай Рэспублiка Беларусь i Лiтоўская Рэспублiка створаць змешаную камiсiю з прадстаўнiкоў абедзвюх дзяржаў.    4. Рэспублiка Беларусь i Лiтоўская Рэспублiка прызнаюць асобую важнасць  пытанняў  бяспекi  i будуць iмкнуцца да  добрага супрацоўнiцтва ў гэтай галiне, да ўзгаднення дзеянняў як  на двухбаковым, так i на мiжнародным узроўнi. Рэспублiка Беларусь i Лiтоўская Рэспублiка лiчаць недапушчальным магчымае  ўтварэнне, знаходжанне i дзеяннi  любых узброеных фармiраванняў на тэрыторыi аднаго з бакоў, падпiсаўшых Дэкларацыю, накiраваныя супраць другога боку.    5. Рэспублiка Беларусь i Лiтоўская Рэспублiка будуць iмкнуцца забяспечыць адпаведна лiтоўцам у Беларусi i беларусам у Лiтве правы i свабоды, роўныя правам i свабодам сваiх грамадзян.    Рэспублiка Беларусь i Лiтоўская Рэспублiка прызнаюць этнiчную, культурную i моўную самабытнасць беларусаў у Лiтве i лiтоўцаў у Беларусi i абавязваюцца забяспечваць iм умовы для  свабоднага развiцця гэтай самабытнасцi i садзейнiчаць iх сувязям са сваёй нацыяй у другой падпiсаўшай Дэкларацыю дзяржаве. У гэтых мэтах бакi будуць iмкнуцца да стварэння для беларусаў у Лiтве i лiтоўцаў у Беларусi адпаведных магчымасцей у галiне адукацыi, навукi, культуры i рэлiгii.    Рэспублiка Беларусь i Лiтоўская Рэспублiка забяспечаць ахову на сваёй тэрыторыi гiстарычных i культурных помнiкаў абодвух народау.    6. Рэспублiка Беларусь i Лiтоўская Рэспублiка будуць развiваць усебаковае культурнае i навуковае супрацоўнiцтва,  садзейнiчаць пашырэнню кантактаў памiж культурнымi i навуковымi ўстановамi, арганiзацыямi, спецыялiстамi i асобнымi грамадзянамi.    Праяўляючы асаблiвы клопат аб выхаваннi падрастаючага пакалення ў духу мiру, узаемнай павагi i ўзаемаразумення памiж народамi, Рэспублiка Беларусь i Лiтоўская Рэспублiка будуць iмкнуцца да аб'ектыўнага асвятлення гiсторыi ў працэсе навучання ў сiстэме дзяржаўнай i прыватнай адукацыi.    7. Рэспублiка  Беларусь  i  Лiтоўская Рэспублiка  будуць садзейнiчаць  узаемавыгаднаму  развiццю  гандлёвага  абмену, эканамiчнаму i навукова-тэхнiчнаму супрацоўнiцтву i ў гэтых мэтах у блiжэйшы час падпiшуць гандлёва-эканамiчнае пагадненне.    8. Рэспублiка Беларусь i Лiтоўская Рэспублiка будуць актыўна супрацоўнiчаць у галiне аховы навакольнага асяроддзя i рацыянальнага выкарыстання прыродных рэсурсаў, асаблiвую ўвагу ўдзяляючы басейну рэк Нёман-Нерыс, групе Браслаўскiх азёр i бяспецы эксплуатацыi атамных электрастанцый, у  мэтах  папярэджвання  трансгранiчных забруджванняў i лiквiдацыi iх вынiкаў.    9. Усе пытаннi, якiя ўзнiкаюць у адносiнах памiж Рэспублiкай Беларусь i Лiтоўскай Рэспублiкай, будуць рэгулявацца iмi ў ходзе двухбаковых кансультацый i перагавораў.    10. Рэспублiка  Беларусь  i Лiтоуская Рэспублiка  будуць супрацоўнiчаць на мiжнароднай арэне i праводзiць кансультацыi па тых пытаннях мiжнародных адносiн, якiя ўяўляюць для iх цiкавасць.    11. Прынцыпы гэтай Дэкларацыi будуць развiты i замацаваны ў мiждзяржаўным дагаворы памiж Рэспублiкай Беларусь i  Лiтоўскай Рэспублiкай.   Старшыня Вярхоўнага Савета        Старшыня Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь            Лiтоўскай Рэспублiкi С.ШУШКЕВIЧ                В.ЛАНДСБЕРГIС