Аб зацвярджэннi Iнструкцыя па ўлiку i захаванню бiблiятэчных фондаў у Рэспублiцы Беларусь

Приказ Министерства культуры Республики Беларусь от 28 августа 1998 г. № 300

Стр. 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

 веснiкi, зборнiкi навуковых прац i гэтак далей.    15.1. Адзiнкi ўлiку выданняў, якiя прадаўжаюцца, - экзэмпляр i назва.    15.2. Улiк выданняў, якiя прадаўжаюцца i дзеляцца на серыi, ажыццяўляецца ў парадку, прадугледжаным у падпункце 13.3 пункта 13.    15.3. Калi том выдання, якое прадаўжаецца, складаецца з асобных нумароў (выпускаў), не збрашураваных разам, то адзiнкай улiку з'яўляецца кожны асобны нумар (выпуск) i яго назва.    15.4. Улiк  дадаткаў  да  выданняў, якiя  прадаўжаюцца, ажыццяўляецца ў парадку, прадугледжаным у падпункце 13.4 пункта 13.    16. Газета - перыядычнае тэкставае лiставое выданне, якое выходзiць звычайна праз невялiкiя прамежкi часу, змяшчае афiцыйныя матэрыялы,  аператыўную  iнфармацыю i артыкулы па  актуальных грамадска-палiтычных, навуковых, вытворчых i iншых пытаннях, а таксама лiтаратурныя творы, iлюстрацыi, фотаздымкi i рэкламу.    16.1. Адзiнкамi ўлiку газет з'яўляюцца гадавы камплект  i назва.    Калi падпiска была зроблена на адзiн квартал або паўгоддзе i больш не працягвалася, то адзiнкамi ўлiку з'яўляюцца гэтыя камплекты (квартальны, паўгадавы).    16.2. Адзiнкамi ўлiку асобных разрозненых нумароў унiкальных газет з'яўляюцца экзэмпляр (нумар, выпуск) i назва газеты.    16.3. Улiк неперыядычных дадаткаў да газет ажыццяўляецца ў парадку, прадугледжаным у падпункце 13.4 пункта 13.    16.4. Асобна выдадзеныя перыядычныя дадаткi да газет, якiя маюць iндывiдуальныя загалоўкi i ўласную нумарацыю, улiчваюцца як самастойныя часопiсы, газеты.    17. Нотны дакумент - выданне, большую частку якога займае нотны запiс музычных твораў з тэкстам цi без яго.    Нотны дакумент лiчыцца кнiгай, калi гэта:    рэпертуарны  зборнiк  (п'есы, вершы, апавяданнi i  нотны матэрыял);    лiтаратурна-музычны мантаж;    дапаможнiк па тэхнiцы танца з нотнымi дадаткамi;    спеўнiк без нот;    выданне музычна-тэарэтычнага, тэарэтычнага або  метадычнага характару, у якiм нотны тэкст з'яўляецца iлюстрацыяй.    17.1. Адзiнкi ўлiку нотных дакументаў - экзэмпляр i назва.    Адной улiковай адзiнкай лiчыцца:    камплект партытуры i асобных партый, якiя выдадзены ў агульнай выдавецкай папцы, вокладцы, манжэтцы або асобна, але з агульнымi выхаднымi звесткамi i агульнай цаной;    выданнi для салiруючага iнструмента з суправаджэннем  пры наяўнасцi сольнай партыi, укладзенай у выданне.    17.2. Улiк  мнагатомных нотных дакументаў ажыццяўляецца  ў парадку, прадугледжаным у падпункце 13.2 пункта 13.    17.3. Улiк  серыяльных нотных дакументаў ажыццяўляецца  ў парадку, прадугледжаным у падпункце 13.3 пункта 13.    17.4. Улiк нотных дадаткаў, а таксама дадаткаў да нотных дакументаў ажыццяўляецца ў парадку, прадугледжаным у падпункце 13.4 пункта 13.    17.5. Улiк  нотных  канвалютаў ажыццяўляецца ў  парадку, прадугледжаным у падпункце 13.5 пункта 13.    18. Выяўленчыя дакументы - гэта выданнi, большасць аб'ёму якiх займае вiдарыс з кароткiм тэкстам або без яго, - выяўленчыя плакаты, гравюры,  лiтаграфii, лубкi, выяўленчыя рэпрадукцыi,  мастацкiя паштоўкi,  прыкладная  графiка,  мастацкiя i  дакументальныя фотаматэрыялы, чарцяжы, дыяграмы, схемы.    18.1. Асноўныя адзiнкi ўлiку выяўленчых дакументаў - экзэмпляр i назва.    18.2. Улiк  выяўленчых  дакументаў,  аб'яднаных  агульнай выдавецкай папкай (вокладкай, манжэткай), ажыццяўляецца ў парадку, прадугледжаным у пункце 21.    18.3. Улiк выяўленчых альбомаў, выдадзеных у некалькiх тамах (выпусках, частках), ажыццяўляецца ў парадку, прадугледжаным у падпункце 13.2 пункта 13.    18.4. Улiк серыяльных выяўленчых дакументаў ажыццяўляецца ў парадку, прадугледжаным у падпункце 13.3 пункта 13.    18.5. Тлумачальныя запiскi да выяўленчых дакументаў асобна не ўлiчваюцца.    19. Картаграфiчныя дакументы - гэта выданнi, большую частку аб'ёму якiх займаюць картаграфiчныя вiдарысы, - карты, картасхемы, планы, атласы i гэтак далей.    19.1. Адзiнкi ўлiку картаграфiчных дакументаў - экзэмпляр i назва;    19.2. Карта, выдадзеная на некалькiх аркушах, якiя патрабуюць склейвання i аб'яднаны агульным загалоўкам, улiчваецца як адзiн экзэмпляр i адна назва.    19.3. Улiк  мнагатомных  (мнагааркушных)   картаграфiчных дакументаў ажыццяўляецца ў парадку, прадугледжаным у падпункце 13.2 пункта 13.    19.4. Улiк серыяльных картаграфiчных дакументаў ажыццяўляецца ў парадку, прадугледжаным у падпункце 13.3 пункта 13.    19.5. Улiк картаграфiчных дакументаў, выпушчаных у выглядзе дадаткаў, ажыццяўляецца ў парадку, прадугледжаным у падпункце 13.4 пункта 13;    19.6. Тлумачальныя запiскi i паказальнiкi да картаграфiчных дакументаў асобна не ўлiчваюцца.    20. Нарматыўныя вытворча-практычныя дакументы - гэта выданнi, якiя змяшчаюць нормы, правiлы i патрабаваннi ў розных сферах вытворчай дзейнасцi. Да нарматыўных вытворча-практычных дакументаў адносяцца:  стандарты, тэхнiчныя ўмовы, апiсаннi да  аўтарскiх пасведчанняў,  патэнты,  тыпавыя праекты i чарцяжы,  каталогi прамысловага абсталявання i вырабаў, прэйскуранты на матэрыялы, абсталяванне i вырабы i гэтак далей.    20.1. Адзiнкi ўлiку нарматыўных вытворча-практычных дакументаў - экзэмпляр i назва.    20.2. Тыпавыя праекты i чарцяжы на адзiн аб'ект, якiя выкананы ў выглядзе нумараваных выпускаў (альбомаў), улiчваюцца па прынцыпу мнагатомных выданняў.    20.3. Улiк стандартаў i каталогаў прамысловага абсталявання i вырабаў, якiя выпускаюцца ў выдавецкай папцы (вокладцы),  што аб'ядноўвае iх, ажыццяўляецца ў парадку, прадугледжаным у пункце 21.    21. Кожная адзiнка друкаваных вiдаў дакументаў, якая ўваходзiць у выдавецкую папку, улiчваецца як асобны экзэмпляр толькi пры наяўнасцi самастойнай назвы i цаны.    22. Неапублiкаваныя дакументы, што збiраюцца i захоўваюцца ў фондах бiблiятэк, - дакументы, якiя не тыражуюцца з дапамогай друкарскiх i iншых спосабаў i захоўваюцца ў рукапiсным, машынапiсным выглядзе або на мiкраформе (рукапiсныя кнiгi, архiўныя дакументы; матэрыялы,  якiя  з'яўляюцца  ў працэсе работы  арганiзацый, навукова-даследчых  устаноў; навукова-тэхнiчныя справаздачы,  а таксама справаздачы аб вынiках закончаных навукова-даследчых i iншых работ,  аб камандзiроўках; дэпанiраваныя рукапiсы;  дысертацыi; iнфармацыйныя карты i гэтак далей).    22.1. Улiк неапублiкаваных дакументаў ажыццяўляецца ў парадку, прадугледжаным у падпункце 13.1 пункта 13.    22.2. Улiк неапублiкаваных дакументаў, якiя збрашураваны або захоўваюцца  ў  агульнай  папцы,  ажыццяўляецца ў  парадку, прадугледжаным у пункце 21.    22.3. Для канструктарскай дакументацыi экзэмплярам, а значыць i адзiнкай улiку, з'яўляецца чарцёж або камплект канструктарскiх дакументаў.    23. Аўдыёвiзуальныя (далей - АВ-дакументы) - гэта носьбiты вобразнай, гукавой i вобразна-гукавой iнфармацыi, для ўспрымання якой неабходна выкарыстанне спецыяльных тэхнiчных сродкаў.  Да АВ-дакументаў адносяцца матэрыялы для аўдыравання (грампласцiнкi, магнiтныя плёнкi, касеты, кампакт-дыскi), вiзуальныя  матэрыялы (дыяпазiтывы,  неагучаныя  кiна- i вiдэафiльмы, галаграмы)  i камбiнаваныя АВ-дакументы (агучаныя кiнакарцiны i вiдэазапiсы).    23.1. Кожная самастойная адзiнка АВ-дакументаў (грампласцiнка, магнiтная фанаграма, вiдэафiльм, кiнафiльм i iншыя) улiчваецца як адна назва i адзiн экзэмпляр незалежна ад колькасцi запiсаных на ёй твораў згодна з дадаткам 1.    23.2. Камплект АВ-дакументаў, якiя аб'яднаны загалоўкам  i цаной, улiчваецца як адна назва i адзiн экзэмпляр незалежна ад колькасцi  састаўляючых адзiнак i вiдаў уключаных у  камплект матэрыялаў (грампласцiнак, касет, рулонаў, дыяпазiтываў) згодна з дадаткам 1.    У мэтах захаванасцi частак, якiя складаюць камплект, на кожнай з iх прастаўляецца iнвентарны нумар, прысвоены ўсяму камплекту, а праз дэфiс - парадкавы нумар кожнай адзiнкi камплекта.    23.3. АВ-дакумент, якi выходзiць у якасцi дадатку i не мае самастойнага значэння, асобнаму ўлiку не падлягае.    24. Электронны  дакумент  - дакумент, на якiм  змешчана iнфармацыя, прызначаная для ўспрымання з дапамогай  адпаведных тэхнiчных i праграмных сродкаў. Электронны дакумент уяўляе сабой сукупнасць даных, якiя змешчаны ў памяцi ЭВМ або запiсаны сродкамi электроннай вылiчальнай тэхнiкi на машыначытаемы носьбiт (дыскету, CD-ROM, DVD-ROM i гэтак далей) i аформлены ва ўстаноўленым парадку.    Кнiгi, часопiсы i базы даных на CD-ROMах, DVD-ROMах улiчваюцца як электронныя дакументы.    24.1. Асноўнымi  адзiнкамi  ўлiку электронных  дакументаў з'яўляюцца назва i экзэмпляр згодна з дадаткам 2.    24.2. Улiк электронных дакументаў, якiя з'яўляюцца дадаткамi да твораў друку, ажыццяўляецца ў парадку, прадугледжаным у падпункце 13.4 пункта 13.    25. Мiкраформы  (мiкрафiльмы,  мiкрафiшы,    мiкракарты, ультрамiкракарты i iншыя) - фотадакументы, якiя пры выкарыстаннi патрабуюць адпаведнага павелiчэння пры дапамозе  мiкраграфiчнай тэхнiкi.    25.1. Асноўнымi адзiнкамi ўлiку мiкраформ з'яўляюцца назва i экзэмпляр.         Глава 3. Прыём i перадача новых паступленняў     26. Усе дакументы, якiя паступаюць у бiблiятэку, прымаюцца па суправаджальнаму дакументу (рахунак, накладная, акт i гэтак далей), за выключэннем дакументаў, якiя атрымлiваюцца па падпiсцы, а таксама ў дар. Запiсы ў суправаджальным дакуменце звяраюцца з прозвiшчамi аўтараў i загалоўкамi, цаной i колькасцю экзэмпляраў атрыманых дакументаў. Пры адсутнасцi на iх цаны апошняя пераносiцца  з суправаджальнага дакумента на бiблiятэчны дакумент (экзэмпляр).    27. У  выпадку  выяўлення  разыходжанняў  са  звесткамi суправаджальных  дакументаў,  а таксама прысланых без  заказу непатрэбных бiблiятэцы або дэфектных экзэмпляраў у трохдзённы тэрмiн складаецца акт з абавязковымi подпiсамi адказнай за iх прыём асобы i прадстаўнiкоў фондавай камiсii згодна з дадаткам 3.    28. На  дакументы,  якiя  паступiлi  ў бiблiятэку  без суправаджальнага  дакумента  (абавязковы бясплатны  экзэмпляр, дакументы, атрыманыя ў дар i гэтак далей), пасля праверкi iх прыгоднасцi да выкарыстання складаецца акт згодна з дадаткам 4, а кошт прынятых дакументаў на момант iх атрымання вызначаецца фондавай камiсiяй.    29. Усе  дакументы,  якiя ўключаюцца ў фонд  бiблiятэкi, маркiруюцца. Пры гэтым могуць быць выкарыстаны штэмпелi, кнiжныя знакi, iндывiдуальныя машыначытаемыя штрыхавыя коды i гэтак далей.    30. Штэмпель ставiцца на тытульным лiсце, а пры яго адсутнасцi - на першай старонцы пад загалоўкам або на адвароце, на 17-й i апошняй старонках выдання кнiжнага тыпу, на этыкетцы першага боку грампласцiнкi, на ўкладышы або ўпакоўцы да кампакт-дыска, CD-ROMа, DVD-ROMа, на катушцы, касеце магнiтафоннай стужкi, на этыкетцы дыскеты, дыяфiльма, фiльмакопii, мiкрафiльма, вiдэафiльма, на рамцы дыяпазiтыва (слайда), пры гэтым нельга дапускаць пашкоджання тэксту або  iлюстрацыi.  На  мiкраформах  штэмпель  не  ставiцца. Выкарыстоўваюцца штэмпелi згодна з дадаткам 5.    Бiблiятэчныя  надпiсы  i  пячаткi на рэдкiх  дакументах абмяжоўваюцца мiнiмумам, неабходным для атаясамлiвання  адзiнак захоўвання фонду. Iнвентарны нумар i пячатка ставяцца ў левым нiжнiм ражку адвароту тытульнага лiста кнiгi. На выяўленчых дакументах штэмпель i iнвентарны нумар прастаўляюцца на адваротнай старонцы вокладкi альбома, рэпрадукцыi цi паштоўкi.    Цэнтральная бiблiятэка (далей - ЦБ) i бiблiятэкi-фiлiялы ЦБС дадаткова прастаўляюць свой штэмпель на адвароце тытульнага лiста. 

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |