Аб зацвярджэннi Iнструкцыя па ўлiку i захаванню бiблiятэчных фондаў у Рэспублiцы Беларусь

Приказ Министерства культуры Республики Беларусь от 28 августа 1998 г. № 300

Стр. 9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

 ____________________ ____________________ ____________________   З агульнай колькасцi:   мастацкая  лiтаратура   на беларускай мове   Усяго экзэмпляраў   На суму --------------------------------------------------------------------                           Дадатак 14                        да Iнструкцыi                        па ўлiку i захаванасцi                        бiблiятэчных фондаў у                        Рэспублiцы Беларусь                  КНIГА         сумарнага ўлiку бiблiятэчнага фонду   Частка 1. Паступленне ў фонд       ____________________ стар.   ----T-----T------T--------T-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------T------   ¦   ¦   ¦    ¦         Паступiла                                            ¦   ¦   ¦   ¦    +---------T------------------------------------------------------------------------------------T--------------------+   ¦   ¦   ¦    ¦ усяго ¦        у тым лiку                             ¦з агульнай колькасцi¦   ¦   ¦   ¦    +----T----+---------T-------------------T------T--------------------------T------T------T------+-------T------T-----+   ¦   ¦   ¦Нумар  ¦  ¦  ¦ кнiг,  ¦   перыёдыкi   ¦   ¦ АВ-дакументаў      ¦   ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦Усяго Дата¦Нумар¦Адкуль¦супра- ¦  ¦  ¦ брашур +---------T---------+   +----------T--------T------+   ¦   ¦iншых ¦    ¦   ¦   ¦пасту- за- ¦запi-¦пасту-¦ваджаль-¦эк- ¦  ¦     ¦часопiсаў¦ газет ¦   ¦грам-   ¦    ¦   ¦выяў- ¦элек- ¦даку- ¦мастац-¦на  ¦   ¦пiла пiсу¦су  ¦пiлi ¦нага  ¦зэм-¦наз-+----T----+----T----+----T----+мiкра-¦пласцiнак,¦дыя-  ¦   ¦лен- ¦трон- ¦ментаў¦кай  ¦бела- ¦на  ¦   ¦   ¦   ¦даку-  ¦пля-¦ваў*¦эк- ¦наз-¦эк- ¦наз-¦эк- ¦наз-¦форм ¦магнi-  ¦фiльмаў,¦вiдэа-¦чых  ¦ных  ¦(нот, ¦лiтара-¦рускай¦суму ¦   ¦   ¦   ¦мента  ¦раў ¦  ¦зэм-¦ваў ¦зэм-¦ваў ¦зэм-¦ваў ¦   ¦тафонных ¦дыяпазi-¦касет ¦даку- ¦даку- ¦карт i¦туры  ¦мове ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦  ¦  ¦пля-¦  ¦пля-¦  ¦пля-¦  ¦   ¦стужак,  ¦тываў  ¦   ¦ментаў¦ментаў¦iншых)¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦  ¦  ¦раў ¦  ¦раў ¦  ¦раў ¦  ¦   ¦кампакт- ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦дыскаў  ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦ ----+-----+------+--------+----+----+----+----+----+----+----+----+------+----------+--------+------+------+------+------+-------+------+-----+------  01 ¦ 02 ¦ 03 ¦  04  ¦ 1 ¦  ¦ 2 ¦  ¦ 3 ¦  ¦ 4 ¦  ¦  5 ¦   6  ¦  7  ¦  8 ¦  9 ¦ 10 ¦ 11 ¦  12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ----+-----+------+--------+----+----+----+----+----+----+----+----+------+----------+--------+------+------+------+------+-------+------+-----+------   ___________________________    * У кнiзе сумарнага ўлiку бiблiятэчнага фонду, якая вядзецца на ўвесь фонд ЦБС, дадзеная графа запаўняецца адразу пасля раскладкi новай партыi па алфавiту з выдзяленнем кантрольнага экзэмпляра кожнай назвы. Паказчыкi ў назвах у 2-ю i 3-ю часткi кнiгi сумарнага ўлiку бiблiятэчнага фонду не пераносяцца.    Частка 2. Выбыццё з фонду        _____________________ стар.   ----T-----T------------------------------------------------------------------------------------------   ¦   ¦                    Выбыла   ¦   +----T----------------------------------------------------------------------T--------------   ¦   ¦  ¦                у тым лiку               ¦ з агульнай   ¦   ¦  ¦                                   ¦ колькасцi   ¦   ¦уся-+-----T---------T------T--------------------------T------T------T------+-------T------ Дата¦Нумар¦го ¦   ¦перыёдыкi¦   ¦    АВ-дакументаў   ¦   ¦   ¦iншых ¦    ¦ за- ¦акта ¦эк- ¦   +-----T---+   +----------T--------T------+выяў- ¦элек- ¦даку- ¦мастац-¦на пiсу¦п/п ¦зэм-¦кнiг,¦   ¦  ¦мiкра-¦грам-   ¦дыя-  ¦   ¦лен- ¦трон- ¦ментаў¦кай  ¦бела-   ¦   ¦пля-¦бра- ¦часо-¦га-¦форм ¦пласцiнак,¦фiльмаў,¦вiдэа-¦чых  ¦ных  ¦(нот, ¦лiтара-¦рускай   ¦   ¦раў ¦шур ¦пiсаў¦зет¦   ¦магнi-  ¦дыяпазi-¦касет ¦даку- ¦даку- ¦карт i¦туры  ¦мове   ¦   ¦  ¦   ¦   ¦  ¦   ¦тафонных ¦тываў  ¦   ¦ментаў¦ментаў¦iншых)¦    ¦   ¦   ¦  ¦   ¦   ¦  ¦   ¦стужак  ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦ ----+-----+----+-----+-----+---+------+----------+--------+------+------+------+------+-------+------  01 ¦ 02 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦  5 ¦   6  ¦  7  ¦  8 ¦  9 ¦ 10 ¦ 11 ¦  12 ¦ 13 ----+-----+----+-----+-----+---+------+----------+--------+------+------+------+------+-------+------    Частка 3. Вынiкi руху фонду          _______________ стар.   ----T------------------------------------------------------------------------------------------T----   ¦                    Вынiкi ўлiку                   ¦   +----T----------------------------------------------------------------------T--------------+   ¦  ¦                у тым лiку               ¦ з агульнай ¦   ¦  ¦                                   ¦ колькасцi  ¦   ¦уся-+-----T---------T------T--------------------------T------T------T------+-------T------+ Рух ¦го ¦   ¦перыёдыкi¦   ¦    АВ-дакументаў   ¦   ¦   ¦iншых ¦    ¦   ¦Заў- фон-¦эк- ¦   +-----T---+   +----------T--------T------+выяў- ¦элек- ¦даку- ¦мастац-¦на  ¦вагi ду ¦зэм-¦кнiг,¦   ¦  ¦мiкра-¦грам-   ¦дыя-  ¦   ¦лен- ¦трон- ¦ментаў¦кай  ¦бела- ¦   ¦пля-¦бра- ¦часо-¦га-¦форм ¦пласцiнак,¦фiльмаў,¦вiдэа-¦чых  ¦ных  ¦(нот, ¦лiтара-¦рускай¦   ¦раў ¦шур ¦пiсаў¦зет¦   ¦магнi-  ¦дыяпазi-¦касет ¦даку- ¦даку- ¦карт i¦туры  ¦мове ¦   ¦  ¦   ¦   ¦  ¦   ¦тафонных ¦тываў  ¦   ¦ментаў¦ментаў¦iншых)¦    ¦   ¦   ¦  ¦   ¦   ¦  ¦   ¦стужак  ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦   ¦ ----+----+-----+-----+---+------+----------+--------+------+------+------+------+-------+------+----  01 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦  5 ¦   6  ¦  7  ¦  8 ¦  9 ¦ 10 ¦ 11 ¦  12 ¦ 13 ¦ 14 ----+----+-----+-----+---+------+----------+--------+------+------+------+------+-------+------+----   Складае на 200__ год.   Паступiла за 200__ год.   Выбыла за 200__ год.   Складае на 200__ год.                           Дадатак 15                        да Iнструкцыi                        па ўлiку i захаванасцi                        бiблiятэчных фондаў у                        Рэспублiцы Беларусь                 АКТ № ____   складзены "___" ____________ 200__ г.   ____________________________________________________________________      (прозвiшчы, iмёны, iмёны па бацьку i пасады асоб, ____________________________________________________________________         якiя ўдзельнiчалi ў складаннi акта) ____________________________________________________________________ у тым, што за 200__ год у __________________________________________                    (назва бiблiятэкi) ____________________________________________________________________ паступiла __________________________________________________________ ______________________________________________ экзэмпляраў часопiсаў на суму _____________________________ руб.   Подпiсы: _____________________________________       (кiраўнiка бiблiятэкi, фiлiяла,       структурнага падраздзялення)       _____________________________________      (супрацоўнiка аддзела камплектавання)                          Дадатак 16                        да Iнструкцыi                        па ўлiку i захаванасцi                        бiблiятэчных фондаў у                        Рэспублiцы Беларусь                     ЗАЦВЯРДЖАЮ                    _______________________________                    (прозвiшча, iмя, iмя па бацьку,                    пасада асобы, якая зацвердзiла                    акт)                    _______________________________                         (подпiс)                    _______________________________                         (дата)                 АКТ № ____   складзены "___" ____________ 200__ г.   ____________________________________________________________________         (прозвiшчы, iмёны, iмёны па бацьку, ____________________________________________________________________           пасады асоб, якiя склалi акт) аб выключэннi з фонду _______________________ экзэмпляраў дакументаў ____________________________________________________________________              (указаць прычыну) на суму ____________________________ руб.   Подпiсы: Старшыня камiсii ___________________________ Члены камiсii:  ___________________________          ___________________________ У iнвентарных кнiгах выбыццё адзначана _____________                       (дата) Карткi з каталогаў выбраны _________________________                    (дата) Спiсаныя дакументы здадзены ________________________                    (дата)                          Дадатак 17                        да Iнструкцыi                        па ўлiку i захаванасцi                        бiблiятэчных фондаў у                        Рэспублiцы Беларусь                                  Форма         Спiс дакументаў, якi прыкладаецца да акта   ------T----------T---------T---------T---------T---------T----------    ¦Iнвентарны¦ Аўтар i ¦ Год   ¦     ¦Мастацкая¦На № п/п ¦нумар   ¦ назва  ¦ выдання ¦ Цана  ¦лiтарату-¦беларускай    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ра    ¦мове ------+----------+---------+---------+---------+---------+----------   1 ¦   2  ¦  3  ¦  4  ¦  5  ¦  6  ¦  7 ------+----------+---------+---------+---------+---------+----------                           Дадатак 18                        да Iнструкцыi                        па ўлiку i захаванасцi                        бiблiятэчных фондаў у                        Рэспублiцы Беларусь      Журнал улiку дакументаў, якiя прыняты ад чытачоў замест                страчаных   ----T-------T------T-------------------------------T--------------------------------------   ¦Прозвi-¦Нумар ¦Звесткi аб страчаных дакументах¦  Звесткi аб прынятых дакументах   ¦шча,  ¦чытац-+------T-----T----T-------T-----+-----T----T-------T----T-------------- Дата¦iмя,  ¦кага ¦iнвен-¦аўтар¦цана¦цана на¦ад- ¦аўтар¦цана¦цана на¦ад- ¦подпiс¦подпiс   ¦iмя па ¦фарму-¦тарны ¦i  ¦  ¦момант ¦дзел ¦i  ¦  ¦момант ¦дзел¦чытача¦бiблi- 

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |